Pumpservice

Pumpservice är en del i Nivågolv i Västs systemtänkande, produkt, maskin, effektivitet och kvalitet. Pumpservice innebär att vår personal finns på plats på avtalad tid. Vi hjälper kunden med etablering av maskinen och igångkörning av läggningen.

Vår personal som har stora kunskaper inom området säkerställer att produkten har rätt blandningsförhållande under hela läggningen. Efter avslutad läggning tar vår personal med sig maskinen vilket innebär att någon extern transport av maskinen inte är nödvändig.

Pumpservice riktar sig främst till byggentreprenörer och återförsäljare som behöver hjälp vid mindre till medelstora jobb.

Den personliga kontakten, tillsammans med hög kompetens i fråga om produkter och maskinsystem, har gjort vårt pumpteam mycket efterfrågat.

Nivågolv i Väst AB tillhandahåller en komplett pumptjänst för:

Vi opererar i hela Sverige.

Vi agerar även underentreprenörer åt andra företag. Vi tillhandahåller då utrustning tillsammans med auktoriserat manskap.

Krav på arbetsplats och köpare