EPS Cement

EPSCement är en självuttorkande värmeisolerande lättbetong, med alla goda egenskaper som löser de flesta behov av uppfyllnad av golv såväl inomhus som utomhus. Dessutom fukt-, frost- och brandsäkert.

Egenskaper:

EPSCement finns både för att appliceras för hand och för att appliceras med maskinell pumpning. Någon övre gräns för hur tjockt produkten kan läggas finns inte och tjockleken kan tillåtas variera för att ta upp ojämnheter och nivåskillnader i underlaget.

Lägg på avjämningsmassa, slipsats eller diffusionsspärr inom 3 dygn efter gjutning.

EPSCement kan användas till de flesta typer av golvkonstruktioner där det finns behov av att fylla upp golvytor till färdigt golv för ytbeläggning, exempelvis platta på mark (dock ej bärande delar), vindsbjälklag, golv i källare, garage, förråd, dusch & bad, toalett, tvättstuga & grovkök. Det kan läggas på fasta underlag såsom betong, lättbetong, klinkerplattor och golvspackel och ska då läggas med vidhäftning mot underlaget. Även icke formstabila underlag såsom trä och underlag med lös eller delvis lös yta, ska då läggas i flytande konstruktion. Dessutom kan det även läggas direkt på mark och ska då läggas på en bädd av kapillärbrytande singel eller makadam.

Nivågolv i Väst AB har egna pumpar till ert förfogande för att snabba upp inställelsetiden och korta ledtiden.