Mönstrad betong

Platsgjuten Markbetong är framtidens markbeläggning! Den är slitstark och minimerar risken för sättningar. Inget ogräs och flexibel formsättning. Den enda begränsningen i färg, form och ytstruktur är i princip kreativiteten!

Ge din fantasi fritt spelrum! Nivågolv i väst AB skapar möjligheter för dig som vill lyfta fram din personlighet, genom att erbjuda dig Mönstrad Betong där ni kan kombinera mönster & färger efter eget tycke och smak. Användningsområden är många ex. som beläggning på garageuppfarter, terrasser, gångvägar, uteplatser, entréer, gallerior, arkader, innetorg, busshåll platser, cykelbanor, bensinstationer, p- platser m.m. Vanliga färger är Svart, Grå, Brun, Röd, Terrakotta och Vit. Olika effekter i färgen kan uppnås genom etsning.

Fördelar med platsgjuten betong:

Det är viktigt att välja produkter och material som ger en låg total miljöbelastning.

Björn Gillberg från Miljöcentrum har grundligt analyserat betongens totala miljöbelastning och sammanfattar sina synpunkter i boken "Betong och Miljö". Hans slutsats är att betong kan betraktas som ett naturmaterial som väl fyller sin plats i det framtida kretsloppssamhället.

Genom sin styrka och formbarhet klarar betongen kravet på bärighet samtidigt som den möjliggör för landskapsarkitekter att med hjälp av mönster, färg och form skapa en tilltalande miljö utan några större kostnadsökningar. Det finns andra fördelar med en platsgjuten markbetong, som kan vara svåra att uttrycka i ekonomiska termer. Estetisk och trevlig markmiljö för t ex företagare/butiksägare. Det är viktigt med en vacker entré för att få kunderna att känna sig välkomna.