Om Nivågolv i väst AB

Nivågolv i väst AB startades 2006 av Andreas Austvik och Keijo Vaara som övertog verksamheten från Betongarbeten Green & Ekström AB.

Vårt huvudsakliga arbetsområde är västra Sverige med tyngdpunkten förlagd i Västra götalands län, men vi utför även entreprenader på andra orter i Sverige.
Nivågolv i väst AB har specialicerat sig på Flytspackling men åtar sig att utföra alla typer av Golvtreprenader som bostäder, industrier, kontor och servicebyggnader lika väl som renoveringar och ombyggnader i den entreprenadform som beställaren önskar.

 

Vi är medlemsföretag i GBR (Golvbranschens riksorganisation)  samt Sveriges byggindustrier